Academic

Facultatea de Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică reprezintă, prin planul său de învăţământ şi curricula universitară, o facultate cu o mare deschidere spre valorile şi standardele învăţământului universitar european, asigurând absolvenţilor săi posibilităţi multiple şi şanse sporite de afirmare profesională.

În ceea ce priveşte programele educaţionale specializate pe domeniul statisticii şi econometriei facultatea noastră pune la dispoziţia celor interesaţi următoarele programe:

  1. Program de licenta
  2. Program de masterat
  3. Program de doctorat