Cadre didactice

Prof.univ.dr.

Tudorel ANDREI

Discipline predate:   Econometrie, Macroeconomie, Doctorat.

E-mail: andreitudorel@yahoo.com

   

Prof. univ. dr.

Liviu-Stelian BEGU

Discipline predate: Statistică, Econometrie,  Statistică internațională

E-mail: liviu.begu@csie.ase.ro

liviubegu@yahoo.co.uk

   

Conf. univ. dr.

Cristina BOBOC

Discipline predate: Econometrie, Statistică,

Analiză factorială multicriterială, Analiză statistică multidimensională

E-mail: cristina.boboc@csie.ase.ro; cristina.boboc@yahoo.fr

    

Prof. univ. dr.

Angelica CĂRBUNARU-BĂCESCU

Disciplina predată: Statistică

E-mail:  mihaelacba@yahoo.com
 
 

Lect. Univ. Dr.

Smaranda CIMPOIERU

Discipline predate: Econometrie, Statistică, Statistică macroeconomică

E-mail : smarandacimpoeru@yahoo.com

Prof. Univ. Dr.

Adrian COSTEA

Discipline predate: Econometrie, Data Mining

E-mail : adrian.costea@csie.ase.ro

 
 

Lect. univ. dr.

Mihaela COVRIG

Discipline predate: Analiza statistică multicriterială,

  Econometrie, Statistică.

E-mail: mihaelacovrig@gmail.com


Prof. univ. dr.

Silvia-Elena CRISTACHE

Disciplinele predate: Statistică, Econometrie 

E-mail: csilvia2005@yahoo.com


Conf. Univ. Dr

Aniela Raluca DANCIU

Discipline predate: Statistică, Econometrie

E-mail: anielaco@hotmail.com

Conf. univ.dr.

Adriana Ana Maria DAVIDESCU

Discipline predate: Statistică, Econometrie,

Sistemul Conturilor Nationale.

E-mail: adrianaalexandru@yahoo.com

Conf. univ. dr.

Gina Cristina DIMIAN

DDDdfDiscipline predate: Statistică, Econometrie,

Demografie şi statistică socială, Sistemul Conturilor Naţionale

E-mail: ginadimian@gmail.com

 
 
 

Conf. univ. dr. 

Irina M. DRĂGAN

Discipline predate: Statistică, Econometrie,  

Modele Econometrice, Sistemul Conturilor Naționale

E-mail: irina.dragan@csie.ase.ro

 

Prof. univ. dr.

Simona Ioana GHIȚĂ

Discipline predate: Statistică în comerţ, turism, servicii;

Econometrie; Statistică managerială în turism.

E-mail: simona.ghita@csie.ase.ro

  

Prof. univ. dr.

Giani GRĂDINARU

Discipline predate: Statistică, Statistică Microeconomică

E-mail: giani_gradinaru@ase.ro

    

Conf. univ. dr.

Rodica Manuela GOGONEA

Discipline predate: Statistică, Econometrie

E-mail: manuela.gogonea.ase@gmail.com

       

Prof. Univ. Dr.

Zizi GOSCHIN

Discipline predate: Econometrie, Statistică, Statistică spațială

E-mailzizigoschin@hotmail.com,    

zizi.goschin@csie.ase.ro

  • The SelectedCulture field is required.
  • The SelectedCulture field is required.

Prof. univ. dr.

Claudiu HERȚELIU

Discipline predate: Statistică, Econometrie,

Sistemul Conturilor Naționale

E-mail: hertz@csie.ase.ro

     
  • The SelectedCulture field is required.

Prof. univ. dr.

Andreea Iluzia IACOB 

Discipline predate: Statistică,

Econometrie (în limba franceză)

E-mail: aiacob@ase.ro

  

Lect. univ. dr.

Bogdan-Vasile ILEANU

Discipline predate: Statistică, Econometrie

E-mail: bogdan.ileanu@csie.ase.ro, ileanub@yahoo.com

Conf. univ. dr.

Daniela MANEA

Discipline predate:  Bazele Statisticii, Statistică, Practică

E-mail: dana_todose@yahoo.com

Prof. univ. dr.

Erika MARIN 

Discipline predate: Statistică, Econometrie,

Analiza Managerială de Date, Metode Cantitative     

de Analiză Economică (în limba engleză și română)              

E-mail: erika_tusa@yahoo.com                         

 

Prof. univ. dr.

Miruna MAZURENCU-MARINESCU

Discipline predate: Statistică, Econometrie,

Statistica investițiilor, Metode cantitative pentru

managementul informatizat al proiectelor

E-mail: miruna@ase.ro

Prof. univ. dr.

Constanţa MIHĂESCU

Disciplinele predate: Demografie şi Statistică

Socială; Demografie Avansată; Econometrie

E-mail: constanta.mihaescu@gmail.com,

cmihaesc@yahoo.com,

constanta.mihaescu@csie.ase.ro                                                  

Prof. univ. dr.

Niculae MIHĂIȚĂ                                                                           

Discipline predate: Statistică, Metode Cantitative

în Studiul Pieței, Modele econometrice, Doctorat

E-mail: niculae_mihaita@yahoo.com,

Niculae.Mihaita@csie.ase.ro


Prof. univ. dr.

Constantin MITRUȚ

Discipline: Bazele Statisticii

Statistică, Sistemul Conturilor Naționale, Doctorat

E-mail:  cmitrut@ase.ro                                                                  


Conf. univ. dr.

Ileana Gabriela NICULESCU-ARON

Disciplina predată: Sondaje și anchete statistice

E-mail: : gabriela_aron@yahoo.com

niculescu.gabriela@csie.ase.ro

Conf. univ. dr

Daniel Traian PELE

Discipline predate: Econometrie,

Statistica piețelor financiare, Serii de timp

E-mail: danpele@ase.ro

Prof. univ. dr.

Dana PETRE

Discipline predate: Probleme special ale

sistemului conturilor naționale, Statistică economică, Statistică,

Metode cantitative în studiul pieței

E-mail:  dana@ase.ro

 

Prof. univ. dr.

Monica ROMAN

Discipline predate: Statistică microeconomică,

Statistică, Doctorat, Econometrie,  Statistică în afaceri,

Quantitative Research Methods

E-mail: mroman@ase.ro


Conf. univ. dr.

Mihai SACALĂ

Discipline predate: Statistică, Econometrie ,

E-mail:  mihai.sacala@csie.ase.ro

Conf. univ. dr.

Silvia SPĂTARU

Discipline predate: Econometrie, Modele econometrice,

Metode neparametrice de analiză a datelor, Serii de timp şi regresii

E-mail: silvia.spataru@csie.ase.ro

silviacspataru@yahoo.com.au

Conf. univ. dr.

Vasile Alecsandru STRAT

Discipline predate: Statistica, Bazele statisticii,

Statistica în afaceri, Econometrie, Anchete şi sondaje

E-mail: vasile.strat@csie.ase.ro

strat_vasile@yahoo.com

Prof. univ. dr.

Daniela ŞERBAN

Discipline predate: Statistics for Business,  Econometrics;

E-mail: daniela.serban@csie.ase.ro;

danielaserban2002@yahoo.com

Prof. univ. dr.

Emilia ȚIȚAN

Discipline predate: Bazele Statisticii, Statistică,

Statistica pentru managementul afacerilor, Doctorat

E-mail:  emilia_titan@yahoo.com

Lect. univ. dr.

Lavinia ȚOȚAN

Disciplina predată: Statistică

E-mail:  laviniatotan@yahoo.com

Prof. univ. dr.

Vergil VOINEAGU

Discipline predate: Bazele Statisticii, Statistică,

Sistemul Conturilor Naționale, Doctorat

E-mail: vergil.voineagu@yahoo.com