Centru de cercetare

Centrul de Cercetare Sondaje şi Anchete (CSA) este o unitate de cercetare înfiinţată în temeiul autonomiei universitare în cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti. Centrul are sediul în Calea Dorobanţilor, nr. 15-17, sector 1, Bucureşti, tel. 0213191900/383. Membrii Centrului sunt reprezentaţi de către angajaţi ai Academiei de Studii Economice şi de către masteranzi, doctoranzi şi alţi cercetători care îşi desfăşoară activitatea în cadrul Academiei de Studii Bucureşti.

Centrul are ca principal obiectiv de activitate cercetarea ştiinţifică fundamentală şi aplicativă în domeniul statisticii şi econometriei, propunându-şi să dezvolte cercetări interdisciplinare în domeniul economic şi social bazate pe folosirea metodelor şi modelelor statistico-econometrice.


 

În vederea atingerii obiectivului săa, Centrul poate desfăşura următoarele activităţi: studii şi cercetare fundamentală, cercetare aplicativă, prestări servicii, formare continuă, instruire şi perfecţionare, consultanţă, informare – documentare – diseminare în domeniul statisticii şi econometriei şi în domenii conexe, conform competenţei ştiinţifice şi a tendinţei de dezvoltare a ştiinţei. Activitatea de cercetare poate fi finanţată de o parte terţă.

Începând cu anul 2004 Centrul de Cercetare Sondaje şi Anchete a desfăşurat peste 40 de studii şi cercetări pentru beneficiari externi, a derulat 28 de contracte de cercetare câştigate prin competiţie naţională şi 9 contacte de cercetare în parteneriat cu mediul de afaceri. Valoarea totală a contractelor de cercetare desfasurate in această perioadă se apropie de 10 milioane de lei.

Directorul Centrului de Sondaje şi Anchete este Prof. Univ. Dr. Mitruţ Constantin.

În vederea contactării reprezentanţilor Centrului de Cercetare Sondaje şi Anchete vă rugăm utilizaţi pagina de Contact.