Reviste

Publicaţia Journal of Social and Economic Statistics este un jurnal ştiinţifi, electronic cu acces liber care are ca obiectiv publicarea de lucrări cu caracter ridicat de originalitate, care aduc contribuţii semnificative teoriei statistice şi aplicării acesteia în cadrul rezolvării unor probleme practice.

Journal of Social and Economic Statistics este o publicaţie a Departamentului de Statistică şi Econometrie din cadrul Academiei de Studii Economice Bucureşti.

Toate articolele publicate în acest jurnal sunt revizuite de experţi externi independenţi.

Publicaţia Journal of Social and Economic Statistics este indexată în următoarele baze de date internaţionale: REPEC şi EBSCO.

Pentru mai multe detalii vă rugăm să accesaţi pagina web a revistei  JSES.